Tree advice

boomadvies

Wij bieden professioneel én erkend advies en expertise over bomen. Onze raad gaat naar zowel particulieren, (tuin)architecten, advocaten, projectontwikkelaars en verzekeraars om zo een duidelijk beeld te schetsen van de toestand van de bomen en hun omgeving. Dit kan zowel een Bomen Effecten Analyse (BEA) zijn ter voorbereiding van werken rondom bomen als een uitgebreide vaststelling van bepaalde situaties.

Visueel en structureel bomenadvies

Bomen Effect Analyse (BEA) bij werken

Plaatsbezoek bij boomonderzoek

Deskundig en uitgebreid verslag

Tree advice

boomadvies

Wij bieden professioneel én erkend advies en expertise over bomen. Onze raad gaat naar zowel particulieren, (tuin)architecten, advocaten, projectontwikkelaars en verzekeraars om zo een duidelijk beeld te schetsen van de toestand van de bomen en hun omgeving. Dit kan zowel een Bomen Effecten Analyse (BEA) zijn ter voorbereiding van werken rondom bomen als een uitgebreide vaststelling van bepaalde situaties.

Visueel en structureel bomenadvies

Bomen Effect Analyse (BEA) bij werken

Plaatsbezoek bij boomonderzoek

Deskundig en uitgebreid verslag

Tree advice

boomadvies

Wij bieden professioneel én erkend advies en expertise over bomen. Onze raad gaat naar zowel particulieren, (tuin)architecten, advocaten, projectontwikkelaars en verzekeraars om zo een duidelijk beeld te schetsen van de toestand van de bomen en hun omgeving. Dit kan zowel een Bomen Effecten Analyse (BEA) zijn ter voorbereiding van werken rondom bomen als een uitgebreide vaststelling van bepaalde situaties.

Visueel en structureel bomenadvies

Bomen Effect Analyse (BEA) bij werken

Plaatsbezoek bij boomonderzoek

Deskundig en uitgebreid verslag

Boomonderzoek

 

Als European Tree Technican is Wim Vanlancker gecertifieerd om boomonderzoek uit te voeren voor diverse doeleinden. Door de jarenlange ervaring en de studies zijn wij in staat om de huidige conditie van de boom vast te stellen.

 

Dankzij de visuele controle, gepaard met de nodige bijkomende onderzoekstechnieken kunnen we een inventarisatie opmaken van de visuele en structurele kenmerken van de boom. Dit vormt de basis voor een gegrond boomadvies. We werken met verschillende onderzoeksmethodes waarbij alle vaststellingen worden uitgeschreven in een uitgebreid verslag.

BEA of Bomen Effect analyse

Omdat bomen vaak onderhevig zijn aan bouwkundige projecten bieden wij begeleiding aan door middel van een BEA of Bomen Effect analyse. Een BEA raden wij ten zeerste aan indien u van plan bent om de tuin te laten aanleggen of indien er werken rondom bomen zullen worden uitgevoerd. Een BEA is een onderzoek om de effecten van de mogelijke werkzaamheden te analyseren. Hierbij wordt ook bepaald welke maatregelen nodig zijn om de aanwezige bomen in goede conditie te houden tijdens én na de werken.

 

Een onderdeel van een BEA is het voorstellen van alternatieven voor boombehoud of maatregelen die bijdragen aan een conditieverbetering van de te behouden bomen. Dat kan dat gaan van bescherming van het wortelstelsel tot injecteringstechnieken, vakkundige snoei, waterbeleid enzovoort en dit zowel in particuliere tuinen als in stedenbouwkundige projecten.

VTA of Visual Tree Assessment

Bij Vanlancker werken we ook volgens de V.T.A.-methode. Deze Visual Tree Assessment houdt in dat we de boom beoordelen op basis van visueel waarneembare kenmerken. We beoordelen de boom op veiligheid waarbij wordt gekeken naar breukgevoeligheid van de stam en takken en naar de stabiliteit (windworpgevoeligheid). Dit doen we aan de hand van visuele informatie die nadien volgens richtlijnen wordt geïnterpreteerd.

 

Als boomtechnisch adviseur voeren we deze uitwendige controle zeer grondig uit, om daarna tot in detail te kunnen rapporteren over eventuele zichtbare gebreken en veiligheidsrisico’s. Hierbij zal in samenspraak met de klant een advies voor verder verloop worden voorgesteld.

SIA of Statisch Integrierte Abschätzung

Dit is een iets specifiekere onderzoekmethode om de breukgevoeligheid en stabiliteit aan de hand van beoordelingscriteria vast te leggen. Bij dit onderzoek wordt er met meer factoren (kroonomvang, boomhoogte, stamvorm, boomsoort, standplaats, restwant t.o.v. dikte stam) rekening gehouden waardoor er een exactere bepaling kan worden opgemaakt. Alle gegevens worden in een programma verwerkt, berekend en de resultaten worden beschreven en ook grafisch weergegeven. Deze methode is een iets duurdere methode maar is een zeer betrouwbaar visueel boomonderzoek.

Trekproef

Indien er twijfel bestaat bij de visuele controles kan er beroep worden gedaan op andere technieken. Bij een trekproef wordt aan de boom getrokken met berekende krachten. De krachten zijn niet hoger dan bij normale windkracht. Bij het buigen berekent de computer hoeveel de boom zal overhellen bij grotere krachten. De trekproef geeft daarmee een indicatie bij welke windkracht de boom vermoedelijk zal bezwijken. Opgelet, dit is een statische meting. Wind is een dynamische belasting en dat zorgt er dus voor dat de metingen indicatief zijn. Op basis van de uitkomsten kan een prognose gedaan worden of de boom in de huidige omstandigheden stabiel is. Vooral in situaties waar ernstige wortelschade is ontstaan en gevreesd wordt voor acute stabiliteitsproblemen, is de methode goed bruikbaar.

Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek speelt een belangrijke rol en is onmisbaar ter voorbereiding van aanplant of het verplanten van bomen. Hiervoor voeren we volgende onderzoeken uit:

 • Bodemonderzoek
 • Bewortelingsonderzoek
 • Grondonderzoek

Boomonderzoek

 

Als European Tree Technican is Wim Vanlancker gecertifieerd om boomonderzoek uit te voeren voor diverse doeleinden. Door de jarenlange ervaring en de studies zijn wij in staat om de huidige conditie van de boom vast te stellen.

 

Dankzij de visuele controle, gepaard met de nodige bijkomende onderzoekstechnieken kunnen we een inventarisatie opmaken van de visuele en structurele kenmerken van de boom. Dit vormt de basis voor een gegrond boomadvies. We werken met verschillende onderzoeksmethodes waarbij alle vaststellingen worden uitgeschreven in een uitgebreid verslag.

BEA of Bomen Effect analyse

Omdat bomen vaak onderhevig zijn aan bouwkundige projecten bieden wij begeleiding aan door middel van een BEA of Bomen Effect analyse. Een BEA raden wij ten zeerste aan indien u van plan bent om de tuin te laten aanleggen of indien er werken rondom bomen zullen worden uitgevoerd. Een BEA is een onderzoek om de effecten van de mogelijke werkzaamheden te analyseren. Hierbij wordt ook bepaald welke maatregelen nodig zijn om de aanwezige bomen in goede conditie te houden tijdens én na de werken.

 

Een onderdeel van een BEA is het voorstellen van alternatieven voor boombehoud of maatregelen die bijdragen aan een conditieverbetering van de te behouden bomen. Dat kan dat gaan van bescherming van het wortelstelsel tot injecteringstechnieken, vakkundige snoei, waterbeleid enzovoort en dit zowel in particuliere tuinen als in stedenbouwkundige projecten.

VTA of Visual Tree Assessment

Bij Vanlancker werken we ook volgens de V.T.A.-methode. Deze Visual Tree Assessment houdt in dat we de boom beoordelen op basis van visueel waarneembare kenmerken. We beoordelen de boom op veiligheid waarbij wordt gekeken naar breukgevoeligheid van de stam en takken en naar de stabiliteit (windworpgevoeligheid). Dit doen we aan de hand van visuele informatie die nadien volgens richtlijnen wordt geïnterpreteerd.

 

Als boomtechnisch adviseur voeren we deze uitwendige controle zeer grondig uit, om daarna tot in detail te kunnen rapporteren over eventuele zichtbare gebreken en veiligheidsrisico’s. Hierbij zal in samenspraak met de klant een advies voor verder verloop worden voorgesteld.

SIA of Statisch Integrierte Abschätzung

Dit is een iets specifiekere onderzoekmethode om de breukgevoeligheid en stabiliteit aan de hand van beoordelingscriteria vast te leggen. Bij dit onderzoek wordt er met meer factoren (kroonomvang, boomhoogte, stamvorm, boomsoort, standplaats, restwant t.o.v. dikte stam) rekening gehouden waardoor er een exactere bepaling kan worden opgemaakt. Alle gegevens worden in een programma verwerkt, berekend en de resultaten worden beschreven en ook grafisch weergegeven. Deze methode is een iets duurdere methode maar is een zeer betrouwbaar visueel boomonderzoek.

Trekproef

Indien er twijfel bestaat bij de visuele controles kan er beroep worden gedaan op andere technieken. Bij een trekproef wordt aan de boom getrokken met berekende krachten. De krachten zijn niet hoger dan bij normale windkracht. Bij het buigen berekent de computer hoeveel de boom zal overhellen bij grotere krachten. De trekproef geeft daarmee een indicatie bij welke windkracht de boom vermoedelijk zal bezwijken. Opgelet, dit is een statische meting. Wind is een dynamische belasting en dat zorgt er dus voor dat de metingen indicatief zijn. Op basis van de uitkomsten kan een prognose gedaan worden of de boom in de huidige omstandigheden stabiel is. Vooral in situaties waar ernstige wortelschade is ontstaan en gevreesd wordt voor acute stabiliteitsproblemen, is de methode goed bruikbaar.

Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek speelt een belangrijke rol en is onmisbaar ter voorbereiding van aanplant of het verplanten van bomen. Hiervoor voeren we volgende onderzoeken uit:

 • Bodemonderzoek
 • Bewortelingsonderzoek
 • Grondonderzoek

Boomadvies

 

Omdat bomen belangrijke functies vervullen zowel in privétuinen als in openbare ruimtes, en ze de kwaliteit van de woonomgeving en het welbevinden van mensen vergroten, doen wij er alles aan om de bomen over de generaties heen te laten groeien.

 

Onze ervaring en vakkennis zijn bepalend om de juiste aanbevelingen te doen. Op basis van het boomonderzoek bevelen we een plan van aanpak aan om de vitaliteit en conditie van de boom te verbeteren. We maken een overzicht van de beheersmaatregelen die nodig zijn om de levensduur van uw boom te verlengen en de veiligheid van de omgeving te garanderen. Daar gaat uiteraard automatisch mee gepaard dat we de esthetiek van de boom in acht nemen. Een boom blijft en zal altijd een prachtige aanvulling zijn in het landschap.

Boomadvies

 

Omdat bomen belangrijke functies vervullen zowel in privétuinen als in openbare ruimtes, en ze de kwaliteit van de woonomgeving en het welbevinden van mensen vergroten, doen wij er alles aan om de bomen over de generaties heen te laten groeien.

 

Onze ervaring en vakkennis zijn bepalend om de juiste aanbevelingen te doen. Op basis van het boomonderzoek bevelen we een plan van aanpak aan om de vitaliteit en conditie van de boom te verbeteren. We maken een overzicht van de beheersmaatregelen die nodig zijn om de levensduur van uw boom te verlengen en de veiligheid van de omgeving te garanderen. Daar gaat uiteraard automatisch mee gepaard dat we de esthetiek van de boom in acht nemen. Een boom blijft en zal altijd een prachtige aanvulling zijn in het landschap.

Inventarisatie

 

Inventarisatie wordt regelmatig toegepast bij mensen die aanzienlijk wat bomen hebben of steden die graag de stand van zaken willen opmaken rond de bomen. Elke boom wordt in kaart gebracht waarbij de huidige toestand en eventueel advies wordt toegelicht. Dit is een eenmalige kost waarbij een overzicht wordt gecreëerd zodat eventuele werken gefaseerd kunnen worden uitgevoerd in orde van noodzaak.

 

Dit geeft onze klanten het gemak en inzicht in wat er al dan niet dient te gebeuren. Daarnaast is het ook waardevol om te weten welke bomen het domein trotseren, hoe oud deze bomen zijn en of ze nog in goede conditie zijn. Ook hiervan wordt aan de klant een mooi uitgeschreven rapport bezorgd.

 

Om een boombeheerplan te kunnen opstellen, of om gewoon inzicht te krijgen in de status van uw bomen, bieden wij ook hiervoor een  inventarisatie aan.

Hierbij komen wij ter plaatse en voeren wij de inventarisatie boom per boom uit, eventueel met lokalisatie op bestaand plan.

Bomen krijgen een evaluatie (grootte, omtrek stam, huidige toestand, bijzonderheden enzovoort) en een categorie toegewezen. Dat kan bijvoorbeeld een attentieboom, risicoboom zijn waarvoor we een advies uitbrengen.

U krijgt ook hier weer uitgetypt rapport dat gebruikt kan worden  voor een verder boombeheerplan.

Boombeheer

 

Om bomen op een correcte manier te kunnen verzorgen is boombeheer een belangrijke stap.

Er is nood aan visie en planning om een correct boombeheer op zowel lange als korte termijn te kunnen uitwerken. Wij kunnen voor u een boombeheerplan opstellen in regie zodat er inzicht komt in de noden van de bomen alsook in het benodigde budget voor het onderhoud.

Dit geldt voor jonge bomen in tuinen en parken maar zeker voor mooie privé domeinen met een diversiteit aan bomen die een grote meerwaarde betekenen voor de biodiversiteit, de leefomgeving en de ecologie. Deze domeinen kunnen in sommige gevallen beroepen op een subsidie van de provincie. Daarvoor is een boombeheerplan noodzakelijk en komen wij ter plaatse voor een inventarisatie.

Ook voor nieuwe aanplant is het van belang om bij het begin van het ontwerp een boombeheerplan op te stellen. Hier wordt ook de zorgplicht aangekaart en de toekomstige visie besproken.

Het behoud van bomen in een goede conditie is noodzakelijk om niet meer sterfte te hebben, groene zones te behouden. De waarde van bomen is enorm gestegen waardoor het correct onderhoud en VTA-controle op bomen onmisbaar is geworden.

Waardebepaling

 

Een waardebepaling of taxatie van bomen is noodzakelijk voor velerlei gevallen. 
Een taxatie van een boom kan nodig zijn bij schade door ongevallen of werkzaamheden, opzettelijke schade aan bomen, eis tot schadevergoeding, verzekeringspremies, bepaling van patrimoniumwaarde, enz...

De financiële waarde van een boom heeft diverse facetten en is geen eenvoudige berekening. 

Diverse factoren bepalen de waarde van een boom

 • Basiswaarde : omvang van de boom
 • Eenheidsprijs: evolutie van de prijzen in de boomkwekerij
 • Soortwaarde
 • Standplaatswaarde
 • conditiewaarde
 • plantwijzewaarde
 • erfgoedwaarde / meerwaarde

Diverse formules worden toegepast waardoor een exacte taxatie of waardebepaling kan worden gemaakt. 

 

Wij staan u of uw verzekering graag bij voor om de waarde van bomen te bepalen. 

Inventarisatie

 

Inventarisatie wordt regelmatig toegepast bij mensen die aanzienlijk wat bomen hebben of steden die graag de stand van zaken willen opmaken rond de bomen. Elke boom wordt in kaart gebracht waarbij de huidige toestand en eventueel advies wordt toegelicht. Dit is een eenmalige kost waarbij een overzicht wordt gecreëerd zodat eventuele werken gefaseerd kunnen worden uitgevoerd in orde van noodzaak.

 

Dit geeft onze klanten het gemak en inzicht in wat er al dan niet dient te gebeuren. Daarnaast is het ook waardevol om te weten welke bomen het domein trotseren, hoe oud deze bomen zijn en of ze nog in goede conditie zijn. Ook hiervan wordt aan de klant een mooi uitgeschreven rapport bezorgd.

 

Om een boombeheerplan te kunnen opstellen, of om gewoon inzicht te krijgen in de status van uw bomen, bieden wij ook hiervoor een  inventarisatie aan.

Hierbij komen wij ter plaatse en voeren wij de inventarisatie boom per boom uit, eventueel met lokalisatie op bestaand plan.

Bomen krijgen een evaluatie (grootte, omtrek stam, huidige toestand, bijzonderheden enzovoort) en een categorie toegewezen. Dat kan bijvoorbeeld een attentieboom, risicoboom zijn waarvoor we een advies uitbrengen.

U krijgt ook hier weer uitgetypt rapport dat gebruikt kan worden  voor een verder boombeheerplan.

Boombeheer

 

Om bomen op een correcte manier te kunnen verzorgen is boombeheer een belangrijke stap.

Er is nood aan visie en planning om een correct boombeheer op zowel lange als korte termijn te kunnen uitwerken. Wij kunnen voor u een boombeheerplan opstellen in regie zodat er inzicht komt in de noden van de bomen alsook in het benodigde budget voor het onderhoud.

Dit geldt voor jonge bomen in tuinen en parken maar zeker voor mooie privé domeinen met een diversiteit aan bomen die een grote meerwaarde betekenen voor de biodiversiteit, de leefomgeving en de ecologie. Deze domeinen kunnen in sommige gevallen beroepen op een subsidie van de provincie. Daarvoor is een boombeheerplan noodzakelijk en komen wij ter plaatse voor een inventarisatie.

Ook voor nieuwe aanplant is het van belang om bij het begin van het ontwerp een boombeheerplan op te stellen. Hier wordt ook de zorgplicht aangekaart en de toekomstige visie besproken.

Het behoud van bomen in een goede conditie is noodzakelijk om niet meer sterfte te hebben, groene zones te behouden. De waarde van bomen is enorm gestegen waardoor het correct onderhoud en VTA-controle op bomen onmisbaar is geworden.

Waardebepaling

 

Een waardebepaling of taxatie van bomen is noodzakelijk voor velerlei gevallen. 
Een taxatie van een boom kan nodig zijn bij schade door ongevallen of werkzaamheden, opzettelijke schade aan bomen, eis tot schadevergoeding, verzekeringspremies, bepaling van patrimoniumwaarde, enz...

De financiële waarde van een boom heeft diverse facetten en is geen eenvoudige berekening. 

Diverse factoren bepalen de waarde van een boom

 • Basiswaarde : omvang van de boom
 • Eenheidsprijs: evolutie van de prijzen in de boomkwekerij
 • Soortwaarde
 • Standplaatswaarde
 • conditiewaarde
 • plantwijzewaarde
 • erfgoedwaarde / meerwaarde

Diverse formules worden toegepast waardoor een exacte taxatie of waardebepaling kan worden gemaakt. 

 

Wij staan u of uw verzekering graag bij voor om de waarde van bomen te bepalen. 

Onderbouwd bomenplan met Bomen Effect Analyse
Visuele en structurele kenmerken van de boom
Boomtechnisch advies door experten
Vitaliteit en conditie van de boom verbeteren

Bij Vanlancker geven we niet louter advies. We kunnen uw bomen ook perfect verzorgen.

Bij Vanlancker geven we niet louter advies. We kunnen uw bomen ook perfect verzorgen.